25.02.2022 v 17 hod 27 min vstupuje Luna do znamení Kozoroha

Páteční dopoledne a část odpoledne si můžeme ještě užít v příjemné společnosti Luny ve znamení Střelce, které vneslo do našich dnů aktivitu a optimismus, na večer v 17 hod 27 min vstoupí Luna do znamení Kozoroha, kde je již očekávána Venuší, Marsem a Plutem. Luna v Kozorohu po nás vyžaduje odpovědnost, řád a vytrvalost v plnění zadaných úkolů a to ať již svěřených nám někým jiným nebo těch, které jsme si vytýčili my sami. Rovněž se nám mohou na obzor naší pozornosti vynořit témata, která souvisí s naším původním rodinným systémem a to buďto v podobě nedořešených problémů a nebo stále přetrvávajících mentálních a emočních nastaveních v našich hlavách a tělech. Vzhledem k postavení Venuše a Marse bude asi více pozornosti zaujímat téma druhé a to konkrétně co jsme si odnesli do našich partnerských vztahů od našich rodičů a předků. Pokud si je uvědomíme, máme možnost je následně po té hned transformovat a rozpustit a opustit a nastavit si je nově tak, jak my sami potřebujeme. Může se ale jednat i o naše vnitřní rodiče a jejich vzájemný dialog vlastně už jenom v našich hlavách. Ale i ten se dá přepsat. Naši vnitřní rodiče a jejich dialog už nemusí být kritický a kritizující, ale láskyplný a podporující, soucitný a plný podpory a respektu k našemu vývoji a soucitu s našimi nedokonalostmi.