Blížící se novoluní ve znamení Střelce v pondělí 14.12.2020 v 17.16 hod

V pondělí 14.12.2020 v 17.16 hod nastane novoluní ve znamení Střelce, které bude zvýrazněno i zatměním Slunce. Novoluní nastává na na 23 st. 08 vt. znamení Střelce. Měli bychom se na ně připravit. Jak? Střelec je znamení vázající se se k našemu srdečnímu centru a k naší upřímnosti, ke schopnosti hovořit a žít pravdu, kterou cítíme hluboko uvnitř sebe. Neztrácejme proto čas tím, že budeme „hodní“ a budeme se chtít zavděčit někomu nebo něčemu. Hledejme svoji vnitřní pravdu hluboko uvnitř sebe a snažme se jí také žít. Milovat sami sebe a být si vědomi své vnitřní integrity. Pamatujme, že jediný člověk, se kterým žijeme 24 hod každý den jsme jenom my sami Buďme k sobě laskaví, láskyplní a soucitní a pak se takto zcela samozřejmě budeme chovat i k našemu okolí a všem lidem, kteří jsou v naší přítomnosti přítomni. Užitek z toho budeme mít my, ale i naše okolí.