Co mně čeká v budoucnosti?

Co mně čeká v budoucnosti? To je otázka, která asi zajímá každého z nás. Prostá odpověď je, že budoucnost je taková, jakou si jí uděláme my sami. Budoucnost si tvoříme svojí minulostí a hlavně přítomností, to ale neznamená, že budoucnost nemůžeme ovlivnit. Můžeme ji ovlivnit a to velice účinně tím, jak vyhodnotíme minulost a přítomnost, jak se stavíme k tomu, co se nám v životě přihodilo. Není ani tak důležité, co se stalo jako to, jak jsme s tím my sami naložili. Je stejná událost, která se stane dvěma různým lidem a jeden z ní udělá příležitost ke změně a k osobnímu růstu a druhý se stane obětí. Je tedy nasnadě, že život prvního i druhého člověka se bude odehrávat zcela jinak. První tu událost s odstupem času vyhodnotí jako to nejlepší, co se mu mohlo stát neboť díky ní si vytvořil svoji statečností a přístupem nový život a ten druhý může být po letech stále zacyklen v pocitu oběti a křivdy a bez povšimnutí bude míjet příležitosti, které ho budou potkávat a které by mu život změnit dokázaly, kdyby je uviděl a přijmul. K vytváření vlastní budoucnosti je potřeba přistupovat s velkou odpovědností a péčí, učit se a zkoumat možnosti. Co mně čeká v budoucnosti? Otázka, na kterou je potřeba hledat odpovědi tím, že zkoumáme kvalitu našich rozhodnutí a nasloucháme svému srdci, ono ví, kudy vede cesta naší duše. To se ovšem často nelíbí naší mysli, která má často tisíc a jeden důvodů. proč se cestou srdce a duše nevydat. Pokud ale váháme a nevíme, určitě je dobré se poradit. Astrologie umí skvěle určit kvalitu času, umí napovědět kdy co dělat a kdy naopak nedělat. Umí také porovnat partnerské horoskopy a pomůže nám nalézt vhodného partnera. Také se prostřednictvím astrologie můžeme dozvědět jak zlepšit komunikaci v rodině nebo na pracovišti a jak lépe pochopit druhého člověka, ať už se jedná o partnera, člena rodiny, nadřízené, podřízené nebo kolegy v práci. Tarotové karty umí zase hledat naše pocity, řeč naší duše. Umí se podívat za závoj a zviditelnit skutečnou motivaci a to jak naši nebo druhého člověka a tímto pochopením se dá často také leccos v naší budoucnosti změnit a minimálně předejít zbytečným konfliktům. Takže vidíme, že otázka “ Co mně čeká v budoucnosti?“ je důležitá a možná bychom o ní měli přemýšlet spíše tak, že ji změníme na otázku “ Co mohu tady a teď udělat pro to, aby moje budoucnost byla co nejkrásnější? „, A o této otázce můžeme přemýšlet a možná se na ni i co nejčastěji ptát sami sebe a našich poradců.