Druhý úplněk ve Vodnáři v neděli 22.08.2021

Tento rok máme dva úplňky ve znamení Vodnáře, první byl 24.07.2021 v neděli 22.08. 2021 ve 14.02 hod nastane druhý. Vodnář je znamení milující svobodu a nezávislost a tak i tyto energie nám budou prostřednictvím úplňkové Luny promítány do našeho vědomí i nevědomí. Luna v úplňku bude v těsné blízkosti Jupitera a to nám přinese velmi silnou touhu po vysvobození se z okovů vlastní mysli. Naše mysl obsahuje různé programy, které nás vedou po cestách, po kterých vlastně vůbec kráčet nechceme. A z toho máme možnost se v tento den vysvobodit. A nejen to, ale i nově nabytou svobodu uplatnit ve svých hmotných každodenních činnostech. Merkur a Mars v Panně nás k tomu budou velice silně pobízet. Venuše ve Vahách nastoluje téma vztahů a nastavení zdravých hranic. Pokud nám ve vztazích někdo soustavně a opakovaně překračuje hranice a my si to necháme líbit, tak to už asi nebudeme moci dále dělat, prostě to nepůjde, vymezíme se. A dokonce poznáme, že nebylo dobré, že jsme to dovolili, nikomu a ničemu to neprospělo. A tak to dělat přestaneme. Možná se rozhodneme i některé vztahy ukončit nebo alespoň omezit, v dalších si budeme prostě stavět zdravější a svobodnější hranice. Tématem tohoto úplňku je i respekt k odlišným názorům a svoboda vyjadřování i pochopení toho, že i když má někdo jiný názor nemusí být nutně hned můj nepřítel.