Slunce vstoupilo do znamení Blíženců dne 21.05.2022 v 03 hod 22 min

20. května 2022 skončilo klidné období se Sluncem v Býku a jeho trochu pohodlná a stabilní energie bude vystřídána velmi živou a proměnlivou energií, kterou s sebou nese postaveni Slunce ve znamení Blíženců. Hned po svém vstupu do znamení Blíženců se Slunce potká s Merkurem, který je na své zpětné pouti a retrográdní a vrací se na chvíli do znamení Býka, Dny se Sluncem v Blížencích přejí novým nápadům, kontaktům, společenským setkáním, novým projektům, tvorbě zejména ve verbální a písemné formě. K tomuto znamení patří velká proměnlivost, určitá netrpělivost, povrchnost, rozháranost a neklid. S těmito našimi vlastnostmi budeme konfrontování více méně všichni, ale intenzita se bude různit podle postavení planet v našich individuálních horoskopech. Nicméně nesnažme se v tomto období věci uspěchat a tlačit na pilu, buďme spíše shovívaví a i soucitní k sobě i k druhým. Toto období můžeme naopak využít ke společenským aktivitám všeho druhu a navazování nových přátelství, kamarádství ale i obchodních a společenských kontaktů. Konečná rozhodnutí je třeba spíše vážit a nechat uzrát. Je to i období určité hravosti a bezstarostnosti, které k jaru určitě patří.