Slunce vstoupilo do znamení Ryb 18.02-2022 v 17.43 hod

Ryby jsou posledním znamením zvěrokruhu a vedou nás hluboko do našeho nitra, abychom se mu věnovali a navázali s ním hluboký kontakt a přátelství, naslouchali jeho potřebám a komunikovali s ním. Naše nitro má pro nás cenná poselství, která v ruchu všedních dnů zůstávají nevyslyšena a opomenuta. Čas se Sluncem v Rybách je časem zastavení a hluboké transformace nepotřebného, abychom do nového astrologického roku vstoupili svěží a plni síly a povědomí o cílech, potřebách a cestách naší duše. Ve dnech se Sluncem v Rybách bychom měli být laskaví sami k sobě a dopřávat si hodně času pro sebe, meditovat, naslouchat si, chodit do přírody, být v tichu sami se sebou a transformovat vše, co nás na duši tíží v přijetí, soucítění a odpuštění. Mějme na paměti, že odpuštění není dárek a pomoc pro toho, kdo nám ublížil, ale pro nás samotné. Nemusíme se s křivdami a bolestmi vláčet dál, můžeme je odložit. Hlavní lekcí znamení Ryb je hluboké soucítění, se sebou i s druhými, jejich bolestmi a strastmi. Je ale potřeba nezaměňovat soucítění s lítostí, pokud někoho litujeme, bereme mu sílu, ale pokud s ním soucítíme, sílu mu naopak dodáváme, neboť věříme z hloubi našich srdcí, že on svou lekci zvládne, že na ni má dost síly a odvahy, Dalším poselstvím je nepřepínat své síly, odpočívat a čistit svoje emoce odpuštěním a respektem, pochopením a soucítěním.