Tarot karty

Výklady pomocí tarotových karet jsou řečí duše, nikdo v podstatě neví, odkud se vzaly a jak jsou staré. Někdo se domnívá, že jejich kořeny sahají až do dávných civilizací Egypta Tarot karty mají celkem 78 karet, z toho 22 tvoří tzv. Velká arkána, zbytek ke rozdělen na 4 živly, pentakly, poháry, meče a hole. Nejpoužívanějším klasickým tarotem je Rider White tarot a Crowlyho tarot. Na konci 20. století dosáhly tarot karty velké popularity a tak se vynořila spousta nově pojatých tarotových karet a sad, např. Tarot Mystický, Tarot zlatý a jiné. V esoterických obchodech a knihkupectvích jich najdete určitě hodně. Pokud se s nimi chcete naučit pracovat, vyberte si sadu, která je vám příjemná a sympatická a obrázky na jednotlivých kartách k vám „mluví“. No ony nemluví, ale evokují určité obrazy a symboly v mysli člověka prostřednictvím řeči duše a my se je potřebujeme naučit převádět do mluveného slova neboť tak zatím probíhá komunikace mezi lidmi. Pokud se učíme s tarot kartami pracovat, je dobré si tahat tzv. denní kartu a vnímat její energii prostřednictvím událostí a pocitů, které nás v tomto dnu potkaly. Musíme počítat s tím, že výklad tarotových karet je tak trochu alchymie a hlavní slovo zde má intuice. Říká se, že mysl hovoří slovy, duše obrazy a duch vibrační energií. Tarot karty nám zprostředkovávají právě pomocí obrazů na jednotlivých kartách řeč duše. A to poskytuje velký potenciál pro náš seberozvoj a sebepoznání. Jsou důležité i pro propojení intuice a rozumu, mozku a srdce. Způsobů výkladů tarotových karet je nespočet, mnoho z nich poskytují Učebnice výkladu tarotových karet, ale často si vyvineme i svoje vlastní způsoby, jak s nimi pracovat. Pokud se tarotových karet chcete ptát, dobře fungují na partnerské vztahy, motivace, popsání situace, nevědomé i vědomé pohnutky, vnímání vztahu k práci, mohou vám osvětlit chování kolegů, přátel, členů rodiny, dětí, partnerů a doporučit nová řešení. Mohou také určit pravděpodobný vývoj určitých procesů v časově omezeném rámci. Výklad na celý život v naší době zrychleného času už moc nefunguje, neboť máme daleko větší svobodnou vůli v rozhodování a motivacích a máme určité více než jednu možných paralelních budoucností, které se odvíjí právě od našich rozhodnutí na různých životních křižovatkách. Tarot karty nám také mohou nasvítit zcela nově průběh starých a minulých událostí, ke kterým máme třeba nějakou vazbu a ta nám v přítomnosti neprospívá. Jedná se např. o rodiče, minulé partnery, partnerky, manžele a manželky, nedokončené životní, pracovní i studijní projekty, prožitá traumata a negativní události. To je vše zátěž a té se potřebujeme zbavit a zkušený vykladač tarotu s dlouholetými zkušenostmi a znalostmi může zprosředkovat zcela nové vidění situací minulých, které nám přinesou úlevu, osvobodí nás a pomohou žít naplněnější a radostnější přítomnost a budoucnost. Těším se na vaše zavolání a budu vám ráda průvodkyní po krajinách vaší Duše.