Vánoční astrokonstelace od 24.12.2021 do 26.12.2021

Přišly nejkrásnější svátky roku a zdá se, že i konstelace na obloze jsou příznivé k tomu, abychom je prožili všichni v pokoji, klidu a míru a radosti se sdílení se s našimi blízkými. V pátek 24.12.2021 v 09.24 hod vstoupí Luna do mírumilovného a uzdravujícího i léčivého znamení Panny a postupně přes vánoční svátky bude procházet trigonem na čtyři planety v Kozorohu. V pátek to bude se Sluncem v Kozorohu, což by mohlo navodit spolupráci mezi mužským a ženským principem v nás a mohlo by navodit i příjemnou atmosféru mezi oběma pohlavími. V sobotu odpoledne projde trigonem s Merkurem, komunikace o vánočních návštěvách by mohla být laskavá a usmiřující i dávné situace, které mohou mezi jednotlivými členy rodiny ležet jako neviditelný stín. V neděli 26.12.2021 utvoří Luna trigon s Plutem a Venuší, možná přijdou ke zřeteli témata našich hodnot, které nemusí být pro všechny členy rodiny stejná a měli bychom mít toleranci a respekt k našim vzájemným odlišnostem a už vůbec bychom se neměli snažit přesvědčit ty druhé o své pravdě. I v odlišných názorech se můžeme mít rádi a vzájemně se respektovat, nesoudit a soucítit jednak s druhými, ale i se sebou samými. V neděli večer v 17.24 hod Luna vstupuje do znamení Vah, ale ještě před svým přechodem projde dopoledne opozicí na planetu Neptun v Rybách, buďme opatrní na kritiku a kritizování, lítostivost a sebelítost. Pokud takové pocity vyvstanou, mějme na paměti, že to je jenom zrcadlo o nás samotných a našem nevědomí a neprojektujme je do druhých lidí zvenčí.