Výklad karet po telefonu

Jak funguje výklad karet po telefonu? Jak se dá zjistit tázaná skutečnost, když karty vytahuje někdo jiný, než tázající se osoba? Jak to je vlastně možné? Všichni jsme propojeni a spojeni různými energetickými poli, která jsou sice pro naše lidské vnímání neviditelná, ale přesto existují, důkazy o nich podává i kvantová fyzika. Na co se tedy ptát? Výsledek čtení karet je vždy závislý na formulaci otázky, otázka má být položena co nejpřesněji a smysluplně. Po mé skoro třicetileté praxi s výkladem tarotových i andělských karet vím, že karty fungují jako počítač, proto je nutné zadání otázky věnovat velkou pozornost. Otázka musí být zadána logicky a smyslu plně, aby odpověď karet byla správná. Na co se můžete ptát? Výklad karet po telefonu vám může odpovědět na všechny otázky, které teď ve svém životě řešíte. Můžete se ptát na partnerské vztahy, na vztahy mezi dětmi, na pracovní vztahy, na svoje pracovní problémy a jejich řešení, na změnu povolání, na studium, na stěhování nebo nákup či prodej nemovitosti. Tarotové karty ráda používám zejména pro osvětlení partnerských vztahů a jejich motivací, dávají často velmi překvapivé, ale o to více pomáhající odpovědi. Často se stává i to, že karetní odpověď je v už v povědomí toho, kdo se táže, jenom mu potvrdí to, co si tázající sám myslel nebo cítil. Tarotové karty jsou řečí naší duše a tak se můžeme dozvědět mnoho i o našich vlastních potřebách, přáních a tužbách. Karty nám mohou pomoci i v situacích, kdy stojíme na různých křižovatkách a vybíráme si to správné řešení, porovnají nám, jak se bude náš záměr vyvíjet na cestě jedné i druhé. Rozhodnout se ale musíme sami, výklady karet po telefonu slouží k nasvícení cesty, ale při výběru konečného řešení situace se ptejme hlavně svého srdce a svoji pozornost zaměřme na cestu, která je v souladu s potřebami naší duše, ne ega. Před zavoláním si promysleme dobře naše otázky aby vzájemná spolupráce mezi volajícím a vykládajícím přinesla dobré ovoce v podobě větší jasnosti a osvětlení řešeného problému. S příchodem věku Vodnáře máme větší možnosti výběru v našich životních osudech, nemáme je předem určené. Proto se spíše ptejme na to, co můžeme sami učinit nebo pochopit, abychom došli tam, kam chceme dojít.