Výklad karty online

Často a zvláště v této době může každý z nás pociťovat nejistotu, která vychází budťo z prostředí kolem nás a nebo uvnitř nás a potřebujeme se svěřit nebo poradit. Výklad karty online může být dobrá volba neboť je uskutečnitelná ihned. Výklad karty online je služba, která je poskytována 365 dnů v roce a 24 hodin denně. Na linkách pracují erudované a profesionální kartářky i kartáři, kteří mají dlouholeté zkušenosti, praxi a často i psychologické vzdělání nebo jsou absolventy různých odborných kurzů v oblasti seberozvoje. Co můžeme prostřednictvím této služby řešit? V podstatě všechno, co nás trápí a s čím si nevíme rady nebo kde váháme, jakou cestou se dál vydat nebo jakou variantu řešení problému zvolit. Pokud jsme sami v problému a jeho prožívání ponořeni, nemůžeme se na situace podívat z nadhledu a nebo v hlubších souvislostech, které uvidí nezávislý pozorovatel a i jeho pomůcka, karty. Často záleží i na tom, jaké máme zkušenosti s tímto typem služby a na jaký jazyk výkladu karet jsme zvyklí. Kartářky a kartáři pracují s různými typy karet, s tarotem, andělskými kartami, cikánskými kartami a dalšími. Já osobně pracuji s tarotovými kartami, andělskými kartami a s kartami Symbolonu, které se hodí pro hluboké cesty do našeho nitra, řešení traumatických situací, postraumatické stresové poruchy i klíčování různých druhů našich částí osobnosti a jejich vzájemného vztahu. Často se stane, že jedna naše část chce jedno a druhá naše část něco jiného a my nejsme schopni se rozhodnout a nerozumíme si, Pokud tento stav trvá dlouho, je to velice nepříjemná situace, která nám brání se ve svém životě posunout dál, zůstáváme stát a jsme tak nějak zmrzlí a ustrnutí, Pokud tomuto stavu chceme předcházet, je dobré se poradit co nejdříve, pokud na sobě příznaky těchto situací objevíme. Výklad karty online nám může odhalit skryté příčiny, které leží většinou v našem nevědomí a tudíž se k nim sami nemůžeme dostat. Ale mohou být už připraveny k uvědomění a propuštění a karty je odhalit mohou. Jak poznáme, že se karty nemýlí? Většinou máme nějakou emoční nebo fyzickou reakci, husí kůži, uvolnění na hrudi, slzy v očích apod. Ale ne každá práce s kartami musí být takto hluboká, někdy máme jenom jednoduché otázky typu co nám karty radí nebo jak daná situace dopadne. Tady je ale potřeba vždy počítat s tím, že je to jenom pravděpodobnost, která se mění v souvislosti s tím, jak se měníme my sami a i další zúčastnění. Proto dává větší smysl dávat otázky spíše na to, co mohu udělat pro to, aby situace dopadla tím směrem, kterým si přeji.