Výklad snů

Sny jsou jazykem našeho nevědomí a podvědomí a pokud se s nimi naučíme komunikovat, můžeme výrazně obohatit svůj život. Sny se dělí na mnoho druhů, nejčastější jsou takové, které zpracovávají ve zvláštních souvislostech naše běžné denní zážitky, ale pak jsou i takové, které jsou něčím zvláštním a někdy si je pamatujeme i celý život. Těmto snům stojí zato určité věnovat svoji hlubokou pozornost. Nejlepší bývá, když si klient s pomocí terapeuta sen vyloží sám. Lidé se snažili o výklad snů již dávno a vznikaly i různé snáře, které ale pro terapeutické účely nemají moc velkou hodnotu. Při výkladu snů platí pravidlo, že všechny osoby, které ve sny vystupují a všechny děje, které se tam odehrávají zobrazují nás samotné, ale v jiných, pro vědomou mysl netušených, souvislostech. Vědomé mysli je jenom zhruba deset procent, podvědomé třicet procent a nevědomé šedesát procent. A právě do těch devadesáti procent podvědomé a nevědomé mysli nahlíží sny a podávají nám svým prostřednictvím zprávy o tom, co se v nás vlastně děje. Pokud se sny chceme pracovat, prvním krokem bývá se naučit si je zapamatovat, dalším si je zapisovat nebo nahrávat a následně se naučit je vykládat. Zvláštním a samostatným oborem je tzv. lucidní snění, kdy se klient učí si ve snu uvědomit, že je ve snu a případně snovou realitu ovlivňovat. K práci se sny mají nejblíže znamení vodní, Ryby, Štíři a Raci a lidé, kteří mají v těchto znameních hodně planet. Pokud se se sny naučíme pracovat, můžeme jim zadávat i otázky a naše nevědomí nám jejich prostřednictvím zašle často velmi nečekané a terapeutické odpovědi. Výklad snů je tedy velmi užitečná terapeutická pomůcka, která nám může jednak dávat odpovědi a jednak nám může pomáhat i při rozhodování na důležitých životních křižovatkách. Jazyk snů je velmi zvláštní a individuální, pokud s jejich výkladem začínáme, může nám pomoci zkušený terapeut a nebo meditace. Pokud meditovat zatím neumíme, tak třeba i denní snění, kdy prostě jenom někam hledíme a necháváme myšlenky volně plynout a zároveň je pozorujeme. Výklad snů je tedy hluboce intimní a individuální záležitost, ale i poradce, který je zkušený nám může pomoci sen vyložit.