Předpověď budoucnosti

Není snad člověka, kterého by nezajímala jeho vlastní budoucnost, ale i budoucnost jeho dětí, blízkých osob ale i světa a dějů v něm. Přístupy k předpovědi budoucnosti se liší, ale jedno mají společné, poodhalit závoj, který dělí naši přítomnost od toho, co nás čeká v časech budoucích. Na rozdíl od časů minulých, kdy se budoucnost predikovala tzv. natvrdo, v současnosti se spíše přikláníme k možným trendům vývoje jednotlivých událostí i toho, jak tyto trendy můžeme ovlivnit svým vlastním úsilím, konáním, ale i myšlením a cítěním. Typickou ukázkou této techniky je tzv. nástěnka vizí, kdy si zpracováváme vizi svojí budoucnosti prostřednictvím obrázků a maleb. Rozvoj těchto technik souvisí i s proniknutím principů kvantové fyziky do širšího povědomí lidí a řada z nás už se neptá na to, co mne čeká a nemine ale co mohu udělat pro to, abych se cítil tak a tak a nebo abych dosáhl toho a toho. I tady má své nezastupitelné místo astrologie se svým určováním kvality času, který nám buďto náš záměr podporuje a nebo naopak ne a říká nám, že se máme raději věnovat něčemu )pně jinému, Tarotové karty nám zase mohou zprostředkovat zprávy od naší duše, co ona chce, jaké má ona potřeby a kam máme směřovat, abychom naplnili poslání, kvůli kterému jsme sem přišli. Opět je důležité rozlišit mezi přáními ega a duše, ne, že by na přáních ega bylo něco špatného, ale pokud jde zcela mimo cestu naší duše, pak i jeho naplnění nám nepřinese štěstí a spokojenost, ale spíše frustraci a ještě větší prohloubeni prázdnoty, kterou jsme splněním tohoto přání chtěli zaplnit. Možná se pak sami sebe začneme ptát, co vlastně potřebujeme a kde je opravdu naše místo. A to má každý člověk zapsáno hluboko ve svém srdci a cesta k jeho nalezení vede přes intuici. A vhled do intuice nám právě zprostředkovávají tarotové karty, které můžeme doplnit i výkladem poselství andělských karet, která jsou vždy laskavá, milující a povzbuzující. Klienty také často zajímá předpověď budoucnost nějakého jejich vztahu a i zde může být astrologie velice nápomocna, neboť odhaluje povahy partnerů, jejich hodnotový systém ale i úskalí v partnerské komunikaci. Vzájemným pochopením se dává prostor i pro předcházení zbytečných komunikačních problémů a z toho vyplývajících neshod. Pokud se budeme ptát na předpověď budoucnosti nějakých jevů, mějme na paměti, že pracujeme vždy s pravděpodobnostmi, které můžeme výběrem svých postojů k nim výrazně ovlivnit a změnit.