Věštírna online

Mnoho z nás si může klást otázku, jak komunikace online funguje a zda je vůbec možná, když chybí osobní kontakt. I já jsem při svém prvním sezení na online lince před 21 lety měla v sobě tyto pochybnosti a otázky a vůbec jsem nevěděla, zda mi práce takto vůbec půjde. Přeci jenom jsem byla zvyklá na osobní kontakt s klientem, který už sám o sobě leccos prozradí. Kupodivu jsem byla příjemně překvapená, že tato forma práce po telefonu funguje velice dobře a teď už ji i preferuji. I pro klienta to má své výhody, neboť zůstává v anonymitě a je tak někdy upřímnější, otevřenější, sdílnější a nemusí spousty věcí filtrovat, nemusí mít různé obavy a strachy, které přeci jenom při kontaktu osobním někdy mohou vyvstat. Často jde o velice osobní a citlivé věci, které se třeba ostýchá sdělit. Věštírna online toto vše eliminuje, neboť klient je v úplné anonymitě a tyto obavy prostě vůbec nevyvstanou. Je také pravda, že sazba za minutu hovoru není zrovna nízká, ale věštírna online je stále k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, odpadá dojíždění, objednávání, braní si dovolené a jiné překážky. Pokud si člověk tady a teď neví s něčím rady, je zklamaný, smutný nebo frustrovaný, může zvednout telefon a poradit se, uslyšet nový pohled na problematiku a na základě toho změnit svůj postoj nebo překonat strach či obavu. Často se cítí jenom nejistý ve svém záměru a neví, jak se rozhodnout, i tady může být vhled do karet nebo astrologie důležitým pomocníkem, neboť často odhalí příčiny obav a také nastíní, zda jsou oprávněné či nikoliv a klient tak opět získá nový pohled na celkovou situaci a může své rozhodnutí zvážit daleko kvalifikovanějším způsobem. Často se ale stane i to, že klient to v sobě tak nějak ví, jenom sám sobě nevěří, nevěří své intuici a pokud uslyší to, co mu jeho vlastní intuice říká, může se s ní naučit i lépe pracovat a důvěřovat jí. Co se týká partnerských vztahů a řešení konfliktních situací, i zde je věštírna online výborným řešením, neboť je stále k dispozici a někdy v krizové situaci hraje čas velkou roli. Než udělat neuvážené rozhodnutí, je určitě dobré se poradit. To nás může uklidnit a často zjistíme, že situace není vůbec tak černá, jak se nám momentálně může jevit. Proto je dobré vědět, že máme vždy k dispozici poradce a že nemusíme na složité životní situace zůstávat sami a to i když máme třeba kamarádky a kamarády, kteří nás třeba vyslechnou a poradí. Má to ale jeden háček, málokdo umí opravdu naslouchat a vidět situaci neutrálně a to je právě výhoda věštírny online. Ostatně vyzkoušejte a uvidíte sami. Těším se na vás.